Hiển thị các bài đăng có nhãn schematic-laptop. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn schematic-laptop. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Sơ đồ máy cấp nguồn đa năng của Laptop 0-30V 0-5A hướng dẫn khắc phục lỗi thường gặp

Sơ đồ máy cấp nguồn đa năng của Laptop 0-30V 0-5A

Nếu tự động tăng điện áp từ 19V lên 20V trở lên
thì thay đổi biến trở chỉnh thô 50K


 Nếu không chỉnh điện áp từ 12v hoặc 14V đến 30V
đầu tiên thay đổi IC ổn áp TL431 nếu vẫn không tăng điện áp được thì thay đổi thêm volume VR 50K như hình trước

 Link tải bên dưới
https://docs.google.com/file/d/0B4GUc3zv5eVYdzF3S25BZlAxN2c/editMACBOOK

Tất cả Schematic của Macbook thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này K91, K17, K78, DABY6HMB6E0, 6050A5454901 , LA-3515P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYcHRNWWFCR1p1ZUk

AXIOO

Tất cả Schematic của laptop AXIOO thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY5HMB6E0, 6050A5457901 , LA-3519P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYNDk1TmNJSXF1QTg

GATEWAY

Tất cả Schematic của laptop GATEWAY thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY6HNB6E0, 6050A7454901 , LA-4515P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYd0JZU184LUxwS2M

ASUS

Tất cả Schematic của laptop ASUS thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này K43SD..., DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYTjN3QVpyOU96NHc

IBM - LENOVO

Tất cả Schematic của laptop IBM - LENOVO thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này MBX-268 , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYb251SkNnY0U2cGs

TOSHIBA

Tất cả Schematic của laptop TOSHIBA thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY6HMB6E0, 6050A5454901 , LA-3515P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYMnU4Y1VXT3daT3M

SAMSUNG

Tất cả Schematic của laptop SAMSUNG thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này BA41-xxxxA/B , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... ) 
 
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYcE5hTVRrckV0cDQ

SONY

Tất cả Schematic của laptop SONY thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này MBX-268 , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYT21Qc1pTem5scFU

HP-CQ

 Tất cả Schematic của HP - CQ thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY5CMB1E0, 6050A2378901 , LA-3351P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYZDVJTjFlRnFVajA

DELL

Tất cả Schematic của LAPTOP DELL thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.

Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY3CMB6E0, 6050A2334901 , LA-3485P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYOFk5QW5mSERYQ0k

ACER - EMACHINE

Tất cả Schematic của Acer-Emachine thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.

Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY3CMB8E0, 6050A2335901 , LA-3481P ... )

https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYbzR1bXZWOTVZczg