Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Cách cài đặt nhận email outlook gmail trên nhiều máy

Cách cài đặt nhận email outlook gmail trên nhiều máy

Các bạn văn phòng hay sử dụng Microsoft Outlook để duyệt Gmail. Google cho phép nhiều người sử dụng trình Outlook sử dụng cùng 1 account Gmail lấy email xuống các trình Outlook ở nhiều máy khác nhau. Khi người đầu tiên lấy 1 email A nào đó xuống rồi thì người thứ 2, 3, 4 vẫn có thể lấy email A đó về lần 2, 3, 4. Cách cài đặt này Google gọi là Recent mode. Theo cách cài đặt này thì các bạn có thể lấy mail lại trong vòng 1 tháng trở lại.
Cách cài đặt Recent mode bạn làm như sau. Trong phần username như mình đánh dấu đỏ trong hình bạn chỉ việc thêm cú pháp sau: recent:username@gmail.com.


Khi bạn sử dụng Recent mode, trong phần Advanced tab bạn phải cài đặt thêm như sau:

• Outlook hoặc Outlook Express: trong phần Advanced tab, đánh dấu ô chọn “Leave a copy of messages on the server.”

• Apple Mail: trong phần Advanced tab, bỏ đánh dấu ô chọn “Remove copy from server after retrieving a message.”

• Thunderbird: đánh dấu ô chọn, đánh dấu ô chọn “Leave messages on server.”

Sau đó nhấn Next và Finish là được

Tuy nhiên, cách làm này có nhược điểm đối với email đã sử dụng lâu và nay cần chia sẻ cho người khác dùng. Bởi nếu bạn bật Recent Mode trên một máy hoàn toàn mới, máy đó sẽ download toàn bộ các email cũ về máy. Điều này sẽ làm mất thời gian nếu email đã sử dụng lâu và có nhiều thư trao đổi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét