Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Fix lỗi Wifi luôn off (Không bắt được sóng, bắt sóng không ổn định)

Khắc phục một số laptop gặp hiện tượng Wifi luôn off , bật công tắc không có tác dụng. ( Ớ đây mình miễn bàn đến các vẫn đề phần mềm, các bạn phải sử lý phần mềm trước và chắc phần mềm đã ok mới đi đến bước này)

+ Cũng đơn giản thôi bạn chỉ cần cắt chân 20 (Card wifi loại nhỏ) chân 13 (Card Wifi loại lớn).
+ Chân 20 or 13 của khe gắn wireless khi cao 3v (wireless-on) sẽ cho phép khối RF hoạt động vì lý do nào đó chân này luôn thấp - wireless bị tắt, bạn cần cắt bỏ chân này để chân 20 luôn cao , wireless thường xuyên mở.
Chú ý: Sau khi cắt chân như trên wifi luôn on và công tắc tắt mở không còn tác dụng nữa.

Card loai Wifi nhỏ:

Sơ đồ chân card wifi loại nhỏ (chân 20)

Hình ảnh thực tế chân 20 cần cắt​ 

Card Wifi loại lớn:


Sơ đồ chân card wifi loại lớn (Chân số 13)

Hình ảnh thức tế chân 13 cần cắt.
Chúc bạn thành công.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Fan tải nhiệt chuột dell E6400 - Fan tải nhiệt E6410

Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400
Fan tải nhiệt vga share vga rời E6410

 Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400
 Quạt heatsink vga share vga rời chuột dell E6400
Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400

 Quạt heatsink vga share vga rời E6410
Fan tải nhiệt vga share vga rời E6410

Main dell Inspiron 13z 5323 chạy chung Vostro 3360 i3-2367M

Main dell Inspiron 13z 5323 chạy chung Vostro 3360 i3-2367M

Main dell Inspiron 13z 5323 chạy chung Vostro 3360 i3-2367M
Main dell Inspiron 13z 5323 chạy chung Vostro 3360 i3-2367M

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Main Samsung RV408 R430 GL40

Main Samsung RV408 R430 GL40 vga share giá 1500k BH 3 tháng

Main Samsung RV408 R430 GL40 

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Sửa main laptop Toshiba L850 L855 C850 C855 mã main DK10FG DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301 lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Chuyển share Toshiba L850 L855 C850 C855 mã main DK10FG DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301 lỗi chip AMD thành vga share chạy Intel HD trực tiếp trên main card rời

Gía chuyển 1000k BH 2 tháng , 1200k BH 5 tháng
Thời gian từ 2 đến 3 ngày

 Chuyển share Toshiba L850 L855 C850 C855 mã main DK10FG DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301
  Chuyển share Toshiba L850 L855 C850 C855 mã main DK10FG DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301
  Chuyển share Toshiba L850 L855 C850 C855 mã main DK10FG DAKAR10F DAKAR10FG - 6050A2491301

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Main Samsung RV409 RV411 HM55 vga share

Main Samsung RV409 RV411 HM55 vga share main zin giá 2100k BH 3 tháng

 Main Samsung RV409 RV410 HM55 vga share