Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Chuyên thu main xác dell N5010 - CQ42-G42-CQ62-G62 4745-5745-4820-5820 - DV4-2100i lỗi chip vga ATI - Ndivia giá 200-400k

Chuyên thu main Xác dell N5010 lỗi chip vga ATI - Ndivia ( đã đóng chip vga rồi vẫn thu nhưng chip HM57 còn zin và các phần nguồn chip IO còn nguyên zin mới thu, nếu main chip vga còn zin bị lỗi thu 400k ) 

Chuyên thu mainboard xác laptop HP CQ42-G42-CQ62-G62 core i lỗi chip VGA ATI gia 200-300k 

Chuyên thu mainboard xác laptop HP DV4-2100i core i lỗi chip VGA ATI gia 200-300k

Chuyên thu mainboard xác laptop Acer 4745-5745-4820-5820 core i lỗi chip VGA ATI - Ndivia giá 200-300k
DV4-2100i CQ42-G42-CQ62-G62
CQ42-G42-CQ62-G62
 Chuyên thu main dell N5010 lỗi chip vga ATI - Ndivia giá 300k
 Chuyên thu main dell N5010 lỗi chip vga ATI - Ndivia giá 300k
 Chuyên thu main dell N5010 lỗi chip vga ATI - Ndivia giá 300k

Mainboard xác laptop Acer 4745-5745-4820-5820

Mainboard xác laptop Acer 4745-5745-4820-5820

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Sơ đồ máy cấp nguồn đa năng của Laptop 0-30V 0-5A hướng dẫn khắc phục lỗi thường gặp

Sơ đồ máy cấp nguồn đa năng của Laptop 0-30V 0-5A

Nếu tự động tăng điện áp từ 19V lên 20V trở lên
thì thay đổi biến trở chỉnh thô 50K


 Nếu không chỉnh điện áp từ 12v hoặc 14V đến 30V
đầu tiên thay đổi IC ổn áp TL431 nếu vẫn không tăng điện áp được thì thay đổi thêm volume VR 50K như hình trước

 Link tải bên dưới
https://docs.google.com/file/d/0B4GUc3zv5eVYdzF3S25BZlAxN2c/editMACBOOK

Tất cả Schematic của Macbook thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này K91, K17, K78, DABY6HMB6E0, 6050A5454901 , LA-3515P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYcHRNWWFCR1p1ZUk

AXIOO

Tất cả Schematic của laptop AXIOO thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY5HMB6E0, 6050A5457901 , LA-3519P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYNDk1TmNJSXF1QTg

GATEWAY

Tất cả Schematic của laptop GATEWAY thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY6HNB6E0, 6050A7454901 , LA-4515P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYd0JZU184LUxwS2M

ASUS

Tất cả Schematic của laptop ASUS thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này K43SD..., DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYTjN3QVpyOU96NHc

IBM - LENOVO

Tất cả Schematic của laptop IBM - LENOVO thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này MBX-268 , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYb251SkNnY0U2cGs

TOSHIBA

Tất cả Schematic của laptop TOSHIBA thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này  DABY6HMB6E0, 6050A5454901 , LA-3515P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYMnU4Y1VXT3daT3M

SAMSUNG

Tất cả Schematic của laptop SAMSUNG thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này BA41-xxxxA/B , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... ) 
 
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYcE5hTVRrckV0cDQ

SONY

Tất cả Schematic của laptop SONY thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
 
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này MBX-268 , DABY6CMB6E0, 6050A2454901 , LA-3415P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYT21Qc1pTem5scFU

HP-CQ

 Tất cả Schematic của HP - CQ thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.
Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY5CMB1E0, 6050A2378901 , LA-3351P ... )

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYZDVJTjFlRnFVajA

DELL

Tất cả Schematic của LAPTOP DELL thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.

Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY3CMB6E0, 6050A2334901 , LA-3485P ... ) 

https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYOFk5QW5mSERYQ0k

ACER - EMACHINE

Tất cả Schematic của Acer-Emachine thông dụng nhất và những dòng core i mới nhất mình cập nhật trong danh sách này. Các bạn cần schematic nào hãy kích vào liên kết của google driver nhé.

Các bạn nào cần tìm sơ đồ mà không có trong danh sách này thì có thể comment yêu cầu tìm sơ đồ bên dưới bao gồm model máy - mã main in trên main như ( mã main thông dụng dạng tương tự thế này DABY3CMB8E0, 6050A2335901 , LA-3481P ... )

https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B4GUc3zv5eVYbzR1bXZWOTVZczg

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm

Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
 Tổng trở Chip vga  218-0755046
  Tổng trở Chip vga 216-0774007  N5010
  Tổng trở Chip vga 216-0728020  HP 4416S
  Tổng trở Chip vga 218-0755046
  Tổng trở Chip vga 218S7EBLA12FG HP4416S
  Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
  Tổng trở Chip vga các loại sưu tầm
 Tổng trở Chip bắc GM965

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Bán main xác core i nguyên zin cua Dell chưa qua sửa chữa


Bán main xác core i nguyên zin cua Dell chưa qua sửa chữa
các bạn có nhu cầu liên hệ Tuấn 0909842309 - 0993080672


Bán main xác core i nguyên zin cua Dell chưa qua sửa chữa

  
Bán main xác core i nguyên zin cua Dell chưa qua sửa chữa


Bán main xác core i nguyên zin cua Dell chưa qua sửa chữa

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Kí hiệu tụ hóa SMD trên mainboard LAPTOP

Kí hiệu tụ hóa SMD trên mainboard LAPTOP có 2 dạng chính

Kí hiệu tụ hóa SMD trên mainboard LAPTOPThứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Đào tạo học viên sửa chữa Laptop và Điện Tử số lượng ít mỗi khóa 2 học viên

Cần tuyển học viên đam mê - tâm huyết - chịu khó và thật tâm muốn học nghề sửa chữa Laptop và Điện Tử bao ra nghề với chi phí 6 triệu chia ra làm 2 đến 3 đợt đóng. Tháng đầu đóng 2 triệu qua 1 tháng học nếu bạn học tốt mình sẽ giảm bớt học phí cho tháng tiếp theo, học tháng đầu cảm thấy ok thì học tiếp và đóng lần số tiền còn lại. Sau 3 đến 4 tháng học ok học viên làm tốt có tâm huyết với nghề có dự định tạo tên tuổi lớn và muốn gắn bó với cửa hàng để cùng cửa hàng có những bước tiến lớn thì sẽ được nhận làm tại cửa hàng.

Học nguyên ngày trong tuần được thực hành trên máy khách theo hướng dẫn của mình, Đa số là học thực hành sau đó kết hợp phân tích sơ đồ theo Pan bệnh thực tế. 
Được hướng dẫn tham gia các diễn dàn lớn của China để cập nhật điểm nâng cấp bậc để tải sơ đồ và bios những dòng mới nhất, tham khảo các pan mới do bạn bè quốc tế thảo luận chia sẽ.
Liên hệ Tuấn 0909842309 - 0993080672

NỘI DUNG KHÓA HỌC BAO RA NGHỀ.

I .Phần Nhập môn:

Chương I: SƠ LƯỢT LINH KIỆN LAPTOP VÀ NHIÊM VỤ TỪNG BỘ PHẬN.

1.Bài Giới thiệu chung về laptop.
2.Bài Thành phần linh kiện trên laptop.
3.Bài Quy trình post máy của BIOS.
4.Bài Cấu trúc main board.
5.Bài ổ đĩa toàn bộ ổ đĩa trên máy laptop
6. Bài ram (ddr, sdram,ddr2,ddr3)
7.Bài CPU
8.Bài các thành phần ngoại vi của laptop.

Chương II: CÀI ĐẶT PHẦN PHẦN MỀM VÀ THÁO RÁP MÁY
1.Bài cài đặt hệ điều hành.
2.Bài cài đặt phần mềm.
3.Xử lý các lỗi phần mềm khi gặp phải.
4.Tháo lắp laptop.

II.Phần ĐIỆN TỬ CÂN BẢN CHO LAPTOP. 

1.Bài Cách sử dụng các thiết bị sữa chữa laptop
2.Bài cách sử dụng đồng hồ số và đồng hồ kim và đo đạt điện DC, AC.
3.Bài cách đo đạt linh kiện và xác định linh kiện sống, chết.
4.Bài cách tháo và thay thế IC.

III. Phần KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VÀ SỮA CHỮA THỰC TẾ .
Chương 1: CẤU TRÚC MAINOARD VÀ QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY.
1.Bài 1: Phân tích thành phần trên main laptop.
2.Bài 2: Phân tích shcematics laptop.
3.Bài 3: Xác đinh linh kiện trên main.
4.Bài 4: Quy trình khởi động máy.

Chương 2: PHÂN TÍCH SCHEMATICS VÀ SỮA CHỮA MAINBOARD LAPTOP.
1 Bài : Phân tích nguồn 3v-5v
2 Bài : Phân tích nguồn cpu, chip,ram, usb, hdd.
3 Bài: Phân tích sưã chữa đón bệnh VGA.
4 Bài sữa chữa màn hinh LCD, sữa board cao áp.
5. Bài Kiểm tra sữa chữa nguồn Ram, CPU
Chương 3: CÁCH CHÉP BIOS EPROM VÀ THÁO, THAY CHIP.
Bài 1: Phá pass bios, chép rom

Bài 2 Tháo chip và làm chân chíp. Bài 3 Đóng chíp.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga

Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - Vga giá 150k/1cuộn sử dụng hơn 6 tháng nếu đóng chip nhiều ( có thể tận dụng dán lại lần 2 lần 3 )
Khi đóng Chipset những Chipset - Đế CPU còn lại sẽ dán keo bạc cách nhiệt sẽ giảm rủi ro phát sinh như hở chân bi các Chipset - Đế CPU không đóng

 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
 Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga
Băng keo bạc cách nhiệt loại dày sử dụng khi đóng chipset - vga

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Hướng dẫn độ lại ống đồng tải nhiệt vga rời gắn main vga share Dell Inspiron 1464 -1564 - 1764

Hướng dẫn chỉnh ống đồng tải nhiệt vga rời gắn main vga share Dell Inspiron 1464 -1564 - 1764


Hướng dẫn độ ống đồng tải nhiệt vga rời gắn main vga share Dell N4030

Hướng dẫn độ ống đồng tải nhiệt vga rời gắn main vga share Dell N4030